Apie mus

Mūsų kolektyvas „gimė” 2000 – ųjų vasarą, tuomet, bevakarojant artimų draugų būrelyje, buvo vieningai            pritarta idėjai burtis į folkloro ansamblį. Prieš tai dalyvavę skirtingų kolektyvų veikloje, nusprendėme sukurti savą - bendrasielių pulkelį: šokti lietuvių liaudies šokius ir dainuoti liaudiškas dainas. Ilgai ieškojome vietos repeticijoms, vadovo – reikėjo žmogaus, kuris ne tik pats mokėtų, bet ir kitus galėtų pamokyti folkloro dainų ir šokių. Mūsų pirmąja vadove tapo Lina Ramanauskaitė. Repeticija po repeticijos - ir gimė ansamblio pavadinimas – „Pulkelis“.

Mūsų ansamblis originalus tuo, kad dalyviai repetuoja ir šventes švenčia šeimomis. Kūdikėliai ropinėti ir vaikščioti išmoksta, girdėdami protėvių melodijų skambesį. Toks gyvenimo būdas atitinka  ansamblio tikslus: puoselėti lietuvių liaudies tradicijas ir papročius bei perduoti juos naujajai kartai.

„Pulkelis“  dalyvauja  įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje,  2003, 2007, 2009 – aisiais Pasaulinėje lietuvių dainų šventėje rodėme originalias savo programas. Nuo 2005 - ųjų kolektyvui dvejus metus vadovavo DaivaTijūnonienė, 2008-2017 m. ansambliui vadovavo Lina ir Albertas Bartašiai.