Galerija

Sutinkame Naujuosius 2012 metus, pas folkloro klubo pirmininką Vytautą